Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 15 juni 2022

De HEER doet recht aan zijn volk en ontfermt zich over zijn dienaren.
Psalm 135:14
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Met ontferming bewogen - dat ben Ik. Als Ik jou zie, als Ik andere kinderen van God zie, als Ik mensen zie, zie Ik ook alle nood en verdriet en onrecht dat er is. Ik wil recht doen want Ik ben rechtvaardig. Ik ben vol ontferming, want mijn hart klopt voor ieder mens.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw hart vol ontferming.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.