Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 14 juni 2022

Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 134:3
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik zegen jou. Ik zegen alle mensen. Ik heb de aarde en de hemel gemaakt om mensen op aarde te laten delen in de hemelse zegen. Ik zegen jou met liefde om je naaste lief te hebben. Ik zegen jou met vrijheid om voluit te leven. Ik zegen jou met mijn Geest om nieuw te leven.

[BID:]
Heer Jezus, zegen mij en alle mensen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.