Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 12 juni 2022

De HEER heeft David trouw gezworen, en zijn belofte neemt Hij niet terug.
Psalm 132:11
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik neem mijn beloften niet terug.. Ik beloof aan jou en aan al Gods kinderen: leven, echt leven, vreugde en vrede, een thuis bij je hemelse Vader, vergeving en bevrijding. Ik ben trouw aan wat Ik zeg en aan wat Ik gezegd heb. Vertrouw op mijn woorden en zie uit naar de vervulling van al mijn beloften in jouw leven.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw beloften.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.