Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 25 mei 2022

Laat de aarde dansen voor de Heer, dansen voor de God van Jakob, die de rots verandert in een bron, hard gesteente in een stroom van water.
Psalm 114:7-8
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik verander de rots in een bron, Ik verander hard gesteente in een stroom van water. Waar doorheid en doodsheid is, breng Ik leven en licht. Geloof in Mij, juist ook als je moeite en verdriet ervaart. Geloof in Mij en rivieren van levend water zullen uit je binnenste stromen.

[BID:]
Heer Jezus, laat levend water stromen in mijn leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.