Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 22 mei 2022

Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.
Psalm 111:10
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik geef je wijsheid als je leeft in verbondenheid met Mij en in ontzag voor de Vader. Ik geef je mijn Geest die je zal leiden, zodat je leeft naar de wijze regels die God je geeft. Zo wordt het leven op aarde goed. Zo zullen mensen door jou heen mijn goedheid en liefde zien en mijn Vader in de hemel eren.

[BID:]
Heer Jezus, geef me uw wijsheid om het goede te zien.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.