Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 17 mei 2022

Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer.
Psalm 106:3
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Gelukkig ben je als je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Gelukkig ben je als je recht doet en rechtvaardig leeft. Gelukkig ben je als je zo in mijn voetspoor gaat, telkens weer. Ik geef je mijn heilige Geest zodat je rechtvaardig kunt leven en recht kunt doen. Dat maakt gelukkig.

[BID:]
Heer Jezus, geef mij uw Geest van rechtvaardigheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.