Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 16 mei 2022

Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten,
Psalm 105:8
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn belofte zal Ik nooit vergeten. Ja, Ik zal eeuwig denken aan wat Ik heb beloofd. Ik beloof vergeving van zonden en eeuwig leven. Ik beloof mijn Geest te geven. Ik beloof trouw en liefdevol te zijn. En dat ben Ik, ook op deze dag: gevend, genadig, vernieuwend, liefdevol. Ontvang deze belofte en ga zo op weg.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor al uw beloften.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.