Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 15 mei 2022

Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat.
Psalm 104:30
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik zend mijn adem. Mijn Geest waait door deze wereld. Waar Hij is, komt de lente. Alles maak Ik nieuw. Ik geef de aarde een nieuw gelaat, Ik geef de mensen een nieuw begin, Ik geef jou nieuw leven, een leven dat vol is van mijn kracht en mijn licht. Ja, Ik zend je nu mijn adem. Ik maak je nieuw.

[BID:]
Heer Jezus, laat het lente zijn in mijn leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.