Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 14 mei 2022

Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde,
Psalm 103:3-4
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Luister naar wat Ik vol liefde tegen je zeg vandaag. Ik vergeef jou alle schuld. Ik genees al jouw kwalen. Ik red jouw leven van het graf. Ik kroon jou met trouw en liefde. Ja, zo maak ik je leven, dat vol gebrokenheid is, toch heel. Ik geef je heelheid. Ontvang wat Ik je geef.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor alles wat U geeft.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.