Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 13 mei 2022

Mijn dagen gaan heen als een schaduw, ik moet verdorren als gras.
Psalm 102:12
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je bent een kwetsbaar mens. Herken je dat? Je bent een kwetsbaar en breekbaar mens. Je dagen gaan als een schaduw voorbij. Je moet verdorren als gras. Maar midden in die kwetsbaarheid en vergankelijkheid ben Ik eeuwig bij je. In je kwetsbaarheid ben Ik je kracht. In jouw tijdelijkheid ben Ik de Eeuwige!

[BID:]
Heer Jezus, wees in mijn kwetsbaarheid krachtig aanwezig.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.