Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 10 mei 2022

Groot is de HEER op de Sion, verheven is Hij boven alle volken. Uw naam moeten zij loven, zo groot en geducht. Heilig is Hij.
Psalm 99:2-3
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Heilig ben Ik. Door de kracht van mijn heilige Geest ben Ik verheven boven alle volken. Wees heilig, want Ik ben heilig. Laat mijn grootheid en goedheid in jouw leven stromen. Volg Mij als je Heer. Leef in mijn koninkrijk dat vol is van mijn heilige aanwezigheid. Wees heilig, want Ik ben heilig.

[BID:]
Heer Jezus, U bent heilig, heilig mij.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.