Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 7 mei 2022

Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.
Psalm 96:2
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik roep je op om vandaag mijn naam te prijzen. Mijn naam is Jezus: Heer van hemel en aarde, redder van de wereld, goede herder en licht voor de mensen. Ik red deze wereld en Ik red jou door lief te hebben en trouw te zijn. Laat je redden. Maak ruimte in je leven voor wat Ik je dag tot dag wil geven.

[BID:]
Heer Jezus, red mij van dag tot dag.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.