Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 6 mei 2022

Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid.
Psalm 95:7
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de goede herder. Ik ben het die jou leidt, zoals een herder zijn schapen leidt. Ik bescherm en bewaar je, ook in moeilijke situaties. Ik nodig je uit om naar Mij te kijken en mijn stem te horen. Vrees geen gevaar, want Ik ben bij je. Ik geef je nieuwe kracht en leid je langs veilige paden.

[BID:]
Heer Jezus, leid me door uw hand.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.