Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 4 mei 2022

De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed, de HEER is met macht bekleed en omgord.
Psalm 93:1
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je je zwak voelt en onmachtig, weet dan dat Ik machtig ben en sterk. Ik ben de koning van de wereld. Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ik nodig je vandaag uit om je vertrouwen opnieuw op mij te stellen. Weet in je kwetsbaarheid: Ik, de Heer, ben bekleed met macht en majesteit.

[BID:]
Heer Jezus, laat mij uw koningschap in mijn leven ervaren.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.