Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 3 mei 2022

U verheugt mij, HEER, met uw daden, ik juich om wat uw hand verricht.
Psalm 92:5
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik wil je vreugde geven. Vreugde om wat Ik in je leven doe. Ik geef je mijn aanwezigheid, mijn genade, mijn liefde, mijn vernieuwing. Ik geef je het leven in overvloed. Alles wat Ik doe, doe Ik om het goede te brengen in de wereld waar jij woont en ook in jouw leven. Ook vandaag.

[BID:]
Heer Jezus, Ik verheug mij in wat U doet.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.