Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 2 mei 2022

Roep je mij aan, ik zal je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.
Psalm 91:16
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je Mij aanroept, zal Ik je antwoorden door te laten merken dat Ik je overvloed geef: dagen vol genade en nabijheid, dagen vol bescherming en liefde, dagen vol van mijn aanwezigheid. Ik zal je redding zijn. Ik red je door er te zijn. Richt je aandacht op Mij. Richt je hart op Mij. Zo word je gered.

[BID:]
Heer Jezus, red mij, geef mij overvloed.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.