Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 27 april 2022

Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
Psalm 86:11
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik wijs je de weg zodat je kunt wandelen op het pad van mijn waarheid. Als je je laat leiden door mijn Geest, zul je altijd weten welke weg je hebt te gaan. Stel je hart steeds opnieuw open voor het ontzag voor mijn naam. Laat er in je hart geen ruimte zijn voor andere goden. Ik ben je Heer. Wandel met Mij.

[BID:]
Heer Jezus, wijs mij uw weg als ik wandel met U.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.