Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 26 april 2022

Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen. Toon ons uw trouw, HEER, en geef ons uw hulp.
Psalm 85:7-8
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben het leven. En ik wil niets liever dan ook jou opnieuw tot leven brengen. Ik wil je mijn vreugde geven, de vreugde van mijn Geest. Ik toon je mijn trouw en laat je nooit los. Ik help je als je in nood bent en niet goed weet hoe het verder moet. Ja, al sprekend breng Ik jou tot leven. Verheug je daarover.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw vreugde in mijn leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.