Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 25 april 2022

Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.
Psalm 84:12
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je vandaag uit om onbevangen op weg te gaan. Want Ik ga met je mee. Ik ben je zon en je schild. Ik schenk jou genade en glorie. Alle reden dus om onderweg te zijn en te blijven en om onderweg mijn weldaden te ontvangen. Ik geef jou alle liefde en genade waar je zo naar verlangt.

[BID:]
Heer Jezus, laat me onbevangen op weg gaan.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.