Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 24 april 2022

God, houd U niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe.
Psalm 83:2
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Nee, Ik ben niet stil, Ik zwijg niet, Ik zie niet onbewogen toe. Ik ben sprekend aanwezig in jouw leven en in deze wereld. Mijn woorden wijzen je de weg naar het leven. Ik ben bewogen met alle mensen, Ik ontferm me over ieder die Mij zoekt. Zo zeg ik vandaag tegen jou: Ik heb je lief.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw bewogen aanwezigheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.