Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 23 april 2022

Verhef U, God, spreek recht op aarde, alle volken behoren U toe.
Psalm 82:8
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ja, alle volken behoren Mij toe. Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde, over alle volken en alle mensen. Ik ben de levende Heer die vol liefde regeert en die onrecht niet kan verdragen. Ik spreek recht op aarde, Ik ben de waarheid die vrij maakr, voor jou en voor alle volken.

[BID:]
Heer Jezus, alle volken behoren U toe.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.