Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 22 april 2022

Laat geen andere god bij je toe, buig je niet voor een vreemde god.
Psalm 81:10
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Vandaag vraag Ik je opnieuw om Mij je God te laten zijn. Ik ben de Heer van je leven en Ik wijs je de weg. Laat geen andere goden toe, laat je niet leiden door geld, door roem, door bezit, door hoogmoed, door hebzucht of wat zich ook maar als god aandient in je leven. Buig je voor hen niet neer, maar ga je weg in nederigheid met Mij.

[BID:]
Heer Jezus, wees mijn enige God.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.