Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 19 april 2022

Luister, mijn volk, naar wat Ik leer, hoor de woorden uit mijn mond.
Psalm 78:1
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Luister naar Mij. Luister naar de woorden die Ik spreek. Ze gaan over liefde en genade, over trouw en nieuw leven. Luister naar wat Ik tegen je zeg: je bent Gods geliefde kind. Luister naar wat Ik leer: in de kracht van mijn Geest kun je nieuw leven. Luister en leef!

[BID:]
Heer Jezus, laat me luisteren naar wat U leert.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.