Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 19 april 2022

Luister, mijn volk, naar wat Ik leer, hoor de woorden uit mijn mond.
Psalm 78:1
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Luister naar Mij. Luister naar de woorden die Ik spreek. Ze gaan over liefde en genade, over trouw en nieuw leven. Luister naar wat Ik tegen je zeg: je bent Gods geliefde kind. Luister naar wat Ik leer: in de kracht van mijn Geest kun je nieuw leven. Luister en leef!

[BID:]
Heer Jezus, laat me luisteren naar wat U leert.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.