Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 18 april 2022

Ik denk terug aan de daden van de HEER - ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger.
Psalm 77:12
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben altijd reddend aanwezig geweest in de wereld. Ik breng bevrijding en genezing. Ik heb wonderen gedaan en doe ze nog. Denk daaraan. Denk daaraan terug, ook als je nu misschien tegenslag ervaart. Denk aan de wonderen die Ik vroeger deed en nu nog steeds doe. Denk aan het wonder van mijn genade.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor uw wonderlijke daden.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.