Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 17 april 2022

U, God, rees op om recht te spreken, te redden alle vernederden op aarde.
Psalm 76:10
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben in de wereld gekomen om recht te spreken: Ik verdraag het onrecht niet. Ik heb alle onrecht op Mij genomen en eronder geleden. Maar Ik ben opgestaan om iedereen te redden en te laten delen in mijn koninkrijk van waarheid en liefde. Sta ook op en leid een leven dat vol is van mijn redding!

[BID:]
Heer Jezus, laat me opstaan en recht doen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.