Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 13 april 2022

Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt Hij het leven.
Psalm 72:13
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn hart gaat uit naar wie arm en weerloos zijn. Ik ontferm mij over hen en gun hun mijn genade en genezing. Ik ben gekomen om hun het leven te geven. Geef dat leven zelf ook door aan mensen om je heen. Red het leven van armen en weerlozen door liefde, aandacht en genade te geven.

[BID:]
Heer Jezus, help mij om U te volgen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.