Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 12 april 2022

God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen.
Psalm 71:17
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik onderwijs je over de weg die je kunt gaan. Ik laat je de ruimte zien, een leven lang, waar je tot bloei komt. Ontdek de weg die Ik je wijs en er zullen wonderen gebeuren waarover je vertellen kunt. Ga de weg en beleef het wonder van liefde en genade, van wijsheid en goedheid. Ik blijf bij je. Nu en altijd.

[BID:]
Heer Jezus, onderwijs mij uw weg.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.