Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 11 april 2022

Ik ben arm en zwak, God, kom haastig, u bent mijn helper, mijn bevrijder, HEER, wacht niet langer.
Psalm 70:6
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Gelukkig wie zwak zijn, want Ik zal hen helpen. Gelukkig wie arm zijn, want Ik zal hen rijk maken. Gelukkig ben je als je je hoop op Mij vestigt. Want Ik ben je bevrijder, Ik ben je helper, Ik ben je redder. Roep Mij aan in je nood. Ik zal niet wachten met antwoorden. Vertrouw je leven aan Mij toe. Dan zal Ik je steunen.

[BID:]
Heer Jezus, kom mij haastig helpen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.