Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 8 april 2022

Moge God ons genadig zijn en ons zegenen, moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen.
Psalm 67:2
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik zegen je op dit moment. Ik bescherm je vandaag. Het licht van mijn gelaat schijnt over jou en Ik geef je mijn genade. Ik zie je en ik heb je lief en Ik geef je wat Ik heb: liefde, vreugde, vrede, wijsheid, geduld en trouw. Al het mijn is het jouwe. Ik zegen jou. Wees een bron van zegen.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U mij zegent.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.