Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 7 april 2022

Geprezen zij God, Hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn gunst niet onthouden.
Psalm 66:20
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik zal je gebed niet afwijzen. Ik weet dat je dat gevoel wel eens hebt, als je niet ontvangt waar je zo naar verlangt. Maar Ik hoor je gebed en Ik deel steeds opnieuw die genade aan jou uit die jij op dat moment nodig hebt. Zet je hart open en ontvang mijn genade en mijn vrede, hier en nu.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U mij uw genade gunt.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.