Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 4 april 2022

Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.
Psalm 63:4
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Bij alles wat er in je leven aan de hand is - vergeet nooit dat mijn liefde meer is dan je leven. Als je dat tot je door laat dringen, als je daarover nadenkt, als dat je hart raakt - dan komt er een lied op je lippen! Mijn liefde is meer dan het leven. Mijn liefde is altijd meer.

[BID:]
Heer Jezus, laat me uw liefde merken.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.