Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 16 februari 2009

Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed.
MatteĆ¼s 13:7
Nog wel het meest herkenbaar is dit zaad: dat tussen de distels valt. Want er is in onze levens zoveel dat zich tussen ons en God en zijn woord dringt. Het woord van het koninkrijk moet gehoord worden tussen zoveel wat ons daarvan afleidt. In zijn uitleg spreekt Jezus zelf over de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom. Ons dagelijks werk, onze relaties, onze bezittingen, onze moeiten en onze zonden, onze plannen, onze successen en onze mislukkingen - het kunnen allemaal distels zijn die het woord van het koninkrijk verstikken. En we horen Jezus niet meer, en we dragen geen vrucht en we gaan geestelijk dood. Het is een vreselijke mogelijkheid...
Heer Jezus, bewaar me ervoor dat de distels van dit leven het zaad van uw koninkrijk verstikken in mijn leven.