Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 30 maart 2022

De rechtvaardige wordt beloond, er is een God die recht doet op aarde.
Psalm 58:12
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er is op aarde zoveel onrecht, zoveel mensen die elkaar kwaad doen. In deze wereld ben Ik gekomen om recht te doen, om te laten zien hoe je als rechtvaardig mens kunt leven. Leef jij daarom ook als rechtvaardig mens, vol van mijn goedheid en liefde. En laat God recht doen op aarde.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij rechtvaardig te leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.