Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 26 maart 2022

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.
Psalm 54:6
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er speelt van alles in je leven en in de wereld. Er zijn veel moeiten, er is srijd, er is onzekerheid, je voelt je vaak bezorgd. Weet dan dat Ik je helper ben, en dat Ik je nooit los laat. Ik ben het die jouw leven draagt: je valt niet uit mijn hand. Vertrouw alles wat er is aan Mij toe - Ik zal je helpen.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U mijn leven draagt.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.