Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 9 januari 2022

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
Jesaja 9:1
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Kijk naar het licht. Ik ben het Licht van de wereld en Ik verlang ernaar om ook in jouw leven te schitteren. Laat je door Mij beschijnen. Woon in het licht. Blijf niet langer in de greep van het duister. Dool niet rond. Kies voor het Licht. Laat Mij je licht zijn, licht dat schittert.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U het licht in mijn leven bent.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.