Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 7 januari 2022

De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.
Psalm 19:9
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Al mijn woorden laten je zien, wat de weg is die je moet gaan. Mijn bevelen wijzen je het leven. Mijn geboden effenen je weg. Als Ik spreek en je de weg wijs, en je luistert, dan beloof Ik: vreugde voor je hart, licht voor je ogen! Leef licht en vreugdevol. Laat Mij vandaag je Heer zijn.

[BID:]
Heer Jezus, wees de vreugde voor mijn hart en het licht voor mijn ogen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.