Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 5 januari 2022

De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.
Openbaring 21:23
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je in de toekomst kijkt, zie je de stad, het nieuwe Jeruzalem. In die stad is het licht van de zon en de maan niet meer nodig. De schitterende luister van mijn Vader geeft daar een en al licht. En Ikzelf, het lam van God, Ik ben het licht van die stad. Zie je het voor je? Laat dat visioen ook vandaag licht geven in je leven.

[BID:]
Heer Jezus, lam van God, dank U voor uw licht dat ook hier en nu al schijnt.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.