Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 4 januari 2022

Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.
Johannes 12:36
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Geloof in het licht. Het licht is er, altijd. Ook als je duisternis ervaart, kun je je afstemmen op het licht door erin te geloven. Het licht is altijd bij je. Ik ben het licht om jou heen. En mijn heilige Geest is het licht in jou. Wandel als kind van het licht en geef het licht dat je ontvangt door aan de mensen om je heen.

[BID:]
Heer Jezus, dank U voor het licht in mijn leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.