Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 2 januari 2022

Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.
Psalm 119:130
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Wat zijn er veel momenten dat je in het duister tast, dat het je ontbreekt aan wijsheid. Laat op die momenten mijn woorden opengaan. Luister ernaar. Laat ze doordringen tot je hart. Dan komt er licht in je leven. Dan ontvang je inzicht over de weg die je moet gaan. Laat mijn woorden opengaan en ontvang mijn Geest.

[BID:]
Heer Jezus, laat uw woorden opengaan in mijn leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.