Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 26 december 2021

Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israƫl, uw volk.
Lucas 2:30-32
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben het licht voor de wereld. Mijn licht redt je uit de duisternis. Die redding is voor alle mensen, alle volken, alle landen, alle talen. Heb jij dat ook echt al gezien? Ik ben het licht voor de wereld. Ik ben het licht in jouw leven. Als je Mij volgt, zul je nooit meer in het donker lopen. Wandel in het licht!

[BID:]
Heer Jezus, U bent het licht. Maak het licht in mijn leven.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.