Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 23 december 2021

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
Jesaja 9:1
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Kijk naar het licht. Ik ben het Licht van de wereld. Ik verlang ernaar om ook in jouw leven te schitteren. Kies ervoor om ook in het donker dat je ervaart, je te richten op het licht. Laat je door Mij beschijnen. Woon in het licht. Blijf niet langer in de greep van het duister. Dool niet rond. Kies voor het Licht.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U het licht in mijn leven bent.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.