Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 22 december 2021

Zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen.
Johannes 14:31
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Iedereen kan het weten: de Vader en Ik hebben elkaar lief. Wij zijn één. Daarom doe Ik wat de Vader Mij heeft opgedragen. Ik heb mijn leven gegeven voor de kinderen van mijn Vader. En nu leef ik in de kinderen van mijn Vader. Ik leef ook in jou. Want Ik heb de Vader lief die ook jouw Vader is. Eer Hem met alles wat in je is.

[BID:]
Heer Jezus, leer mij om de Vader te eren, lief te hebben en te volgen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.