Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 18 december 2021

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
Johannes 14:26
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik weet dat je lang niet altijd alles begrijpt van het goede nieuws. Daarom heeft de Vader je namens Mij de heilige Geest gegeven. Hij woont in je. Hij zal je duidelijk maken wat je niet begrijpt. Hij zal je in herinnering brengen wat je vergeten bent. Laat je daarom vol liefde leiden door de heilige Geest.

[BID:]
Heer Jezus, leer me om me te laten leiden door de Geest van de Vader.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.