Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 16 december 2021

Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
Johannes 14:23
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jij hebt Mij lief. En Ik zie dat je je met vallen en opstaan houdt aan wat Ik zeg. Weet je wat dat betekent? Dat mijn Vader jou liefheeft en dat mijn Vader en Ik bij jou wonen. De Vader en Ik zijn niet ver weg. We wonen bij jou. We wonen in jou. Door de heilige Geest. Vol liefde.

[BID:]
Heer Jezus, dank U dat U en de Vader bij mij wonen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.