Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 14 december 2021

Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.
Johannes 14:20
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben in mijn Vader. Jij bent in Mij. Ik ben in jou. Ik verlang ernaar dat je dat begrijpt. Meer nog: dat je dat ervaart. Er is tussen jou en Mij en mijn Vader een onvoorstelbaar diepgaande verbondenheid, waar al Gods kinderen in delen. Durf je aan die verbondenheid toe te vertrouwen. Ook op deze dag. Jij in Mij en Ik in jou.

[BID:]
Heer Jezus, wat is deze verbondenheid kostbaar!

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.