Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 10 december 2021

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.
Johannes 14:16
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb je mijn Geest gegeven. Hij is altijd bij je en zal altijd bij je blijven. Ook als je zelf soms denkt dat je daar niks van merkt. Vertrouw erop: Ik ben in mijn Geest altijd bij je! De Geest die in jou woont, bidt voor jou. Hij leidt je in de waarheid. Vertrouw je daarom toe aan mijn Geest.

[BID:]
Heer Jezus, dank U wel dat uw Geest altijd bij mij is.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.