Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 9 december 2021

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
Johannes 14:15
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb jou lief. Jij bent Mij alles waard. Heb Mij daarom ook lief: laat je hart steeds opnieuw naar Mij uitgaan. Je laat zien dat je Mij liefhebt, door je aan mijn geboden te houden. Dit zijn mijn geboden: heb lief, vergeef, wees barmhartig, wees oprecht, dien de ander, eer mijn Vader die in de hemel is. Zo heb je Mij lief.

[BID:]
Heer Jezus, maak me liefdevol gehoorzaam aan uw geboden.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.