Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 8 december 2021

Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.
Johannes 14:14
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Dit is wat Ik wil: dat mijn koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. Ook door jou heen. Als je bidt in verbondenheid met Mij en met mijn wil, zal Ik doen wat je aan Mij vraagt. Vraag om licht. Vraag om vrede. Vraag om genade. Vraag om heelheid. Vraag om vergevingsgezindheid. En laat Mij het dan doen.

[BID:]
Heer Jezus, maak ook door mij heen uw koninkrijk zichtbaar.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.