Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 7 december 2021

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.
Johannes 14:13
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn verlangen is dat de grootheid van mijn Vader zichtbaar wordt. Vraag daarom aan Mij wat je wilt. Zoek in verbondenheid met Mij naar wat mijn diepste verlangen is. En laat dat ook jouw verlangen worden. Dan kun je vragen wat je maar wilt, en dan zal Ik het doen. Laat Ik jouw verlangen mogen zijn!

[BID:]
Heer Jezus, wees mijn verlangen!

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.