Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 28 november 2021

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
Johannes 14:1
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik weet waarover je je zorgen maakt. Ik weet wat je moeilijk vindt en wat je soms moedeloos stemt. Deel dat allemaal met Mij. Als je het tegen Mij zegt, zul je merken dat er een last van je afvalt. Dan maakt je ongerustheid plaats voor rust, vertrouwen en overgave. Vertrouw op God en op Mij.

[BID:]
Heer Jezus, neem mijn ongerustheid weg en leer me op U te vertrouwen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.